Google+

 (12) 658 62 24

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

Smaller Default Larger

Materiały na Walne Zgromadzenie w roku 2016

Kraków, dn.27.06.2016 r.

Walne Zgromadzenie 2016.

 

1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

2. Sprawozdanie Zarządu SM "Nowy Bieżanów" za rok 2015

3. Sprawozdanie Finansowe SM "Nowy Bieżanów" za rok 2015

4. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego SM „Nowy Bieżanów” za rok: 2013, 2014 i 2015.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Nowy Bieżanów” za okres maj 2015 do maj 2016,

5. Kierunki rozwoju działalności SM „Nowy Bieżanów” na lata 2016-2017,

 

 

6. Walne Zgromadzenie SM "Nowy Bieżanów" w dniu 8 czerwca 2016 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1, Uchwała nr 2Uchwała nr 4, Uchwała nr 5, Uchwała nr 6, Uchwała nr 7, Uchwała nr 8, Uchwała nr 9, Uchwała nr 10, Uchwała nr 11Uchwała nr 13, Uchwała nr 14Uchwała nr 15, Uchwała nr 16.

7. Walne Zgromadzenie SM "Nowy Bieżanów" w dniu 8 czerwca 2016 roku nie podjęło uchwał : Uchwała nr 3, Uchwała nr 12 .

 

 

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"