Google+

 (12) 658 62 24

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

Smaller Default Larger

Sprawozdania

Walne Zgromadzenie 2015:

1. Sprawozdanie Zarządu SM „Nowy Bieżanów” za rok 2014: Materiały

2. Sprawozdanie Finansowe SM „Nowy Bieżanów” za rok 2014 : Materiały cz1 , Materiały cz2 . 

3. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego SM „Nowy Bieżanów” za rok 2014 : Materiały

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Nowy Bieżanów” za okres lipiec 2014 do maj 2015 : Materiały

5. Kierunki rozwoju działalności SM „Nowy Bieżanów” na lata 2015-2016 : Materiały