Google+

 (12) 658 62 24

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

Smaller Default Larger

Sprawozdanie 2016

Kraków, dn. 30.06.2017

        1 logo       

Walne Zgromadzenie 2017.

W dniu 21 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie SM "Nowy Bieżanów"  zgodnie  z zaplanowanym porządkiem obrad.

Poniżej przedstawiamy informacje z odbytego zebrania : 

 

1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu.

2. Sprawozdanie Zarządu SM "Nowy Bieżanów" za rok 2016

3. Sprawozdanie Finansowe SM "Nowy Bieżanów" za rok 2016

4. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego SM „Nowy Bieżanów” za rok 2016.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Nowy Bieżanów” za okres : czerwiec 2016 do maj 2017,

5. Kierunki rozwoju działalności SM „Nowy Bieżanów” na lata 2017-2023,

6. Walne Zgromadzenie SM "Nowy Bieżanów" w dniu 21 czerwca 2017 roku podjęło następujące uchwały:

7. Walne Zgromadzenie SM "Nowy Bieżanów" w dniu 21 czerwca 2017 roku nie podjęło uchwał :

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"