Google+

  • Doskonałe warunki
  • Wiele mieszkań
  • Duża powierzchnia
Smaller Default Larger

Nowy przetarg

 

 


Kraków, dn. 12.06.2018r. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”

w Krakowie, ul. Mała Góra 6

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na wykonanie następujących prac w roku 2018 tj.:

  1. Modernizacja daszków nad wejściami do budynków wraz z pracami towarzyszącymi ( wadium 5 000,0 zł ),
  2. Wykonanie instalacji odgromowej ( wadium 5 000,0 zł ),
  3. Remont pomieszczeń biurowych ( wadium 2 000,0 zł ),
  4. Remont balkonów ( wadium 5 000,0 zł ).

SIWZ można pobierać w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Mała Góra 6,  pokój nr 16 w godz. 1000 -1400 ( za wyjątkiem czwartków i dni wolnych  od pracy ) w terminie od 12.06.2018 r. do 25.06.2018 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Pan Arkadiusz Gałęziowski  tel. +12 652-24-03

Koszt SIWZ wynosi 65,00 zł ( netto ) płatny w kasie Spółdzielni.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami SIWZ. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: www.smbiezanow.pl

Oferty należy składać zgodnie z SIWZ.

Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego.

S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"