Google+

 (12) 658 62 24

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

Smaller Default Larger

Nowy przetarg

 

 


Kraków, dn. 12.02.2018r. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”

w Krakowie, ul. Mała Góra 6

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na wykonanie   Opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości gruntowych ( wadium 10 000,0zł ),

SIWZ można pobierać w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Mała Góra 6,  pokój nr 16 w godz. 1000 -1400 ( za wyjątkiem czwartków i dni wolnych od pracy ) w terminie  od 13.02.2018 r. do 26.02.2018 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Pan Arkadiusz Gałęziowski  tel. +12 652-24-03

Koszt  SIWZ  wynosi  65,00 zł  ( netto ) płatny w kasie Spółdzielni.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami SIWZ. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: www.smbiezanow.pl

Oferty należy składać zgodnie z SIWZ.

Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego.

S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"


Kraków, dn. 09.04.2018r

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na wykonanie następujących prac w roku 2018 tj.:

 1. Modernizacja daszków nad wejściami do budynków wraz z pracami towarzyszącymi ( wadium 9000,0 zł ),
 2. Wykonanie instalacji odgromowej ( wadium 5000,0 zł ),
 3. Wymiana ślusarki okiennej ( wadium 4000,0 zł ),
 4. Remont balkonów ( wadium 8000,0 zł ).

SIWZ można pobierać w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Mała Góra 6,  pokój nr 16 w godz. 1000 -1400 ( za wyjątkiem czwartków i dni wolnych od pracy ) w terminie od 10.04.2018 r. do 23.04.2018 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Pan Arkadiusz Gałęziowski  tel. +12 652-24-03

Koszt SIWZ wynosi 65,00 zł ( netto ) płatny w kasie Spółdzielni.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami SIWZ. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: www.smbiezanow.pl

Oferty należy składać zgodnie z SIWZ.

Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego.

S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. 

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"