Google+

 (12) 658 62 24

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

Smaller Default Larger

Przetargi

Kraków, dn. 08.12.2017 r.

 Budowa                                Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”

                                           

                                                    w Krakowie, ul. Mała Góra 6

informuje, iż zostały zakończone postępowania przetargowe na:


A-1. Przegląd przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Przeglądy w zasobach Spółdzielni w roku 2018 będzie wykonywał Zakład Kominiarski - Andrzej Nowak z siedzibą w Krakowie ul. Odrzańska 10 , tel. 502-351-567.

 

*

A-2. Utrzymanie czystości i porządku w zasobach Spółdzielni.

 

Utrzymanie czystości i porządku w zasobach Spółdzielni w roku 2018 będzie  wykonywała Firma "FLORA" s.c. Grzegorz Kozioł i Katarzyna Knapik z siedzibą w Krakowie, ul. Siwka 40 .

 

*

A-3. Prowadzenie pogotowia technicznego.

 

Pogotowie techniczne w zasobach Spółdzielni w roku 2018 obsługuje Firma CDN - Jacek Ozga z siedzibą w Krakowie ul. Mała Góra 16/80.

 

*

A-4. Świadczenie usług budowlanych w zakresie konserwacji, napraw oraz usuwania usterek w budynkach i lokalach będących w zasobach Spółdzielni.

 

Prace jw. realizować będzie Firma "EKO-SERWIS" - Wojciech Sieńko. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w SM "Nowy Bieżanów".