Google+

 (12) 658 62 24

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

Smaller Default Larger

Ogłoszenia

Wycinka drzew i krzewów

 Kraków, dn. 08.01.2018r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w n/w lokalizacjach:

 • Barbary 10a; 14;
 • Heleny 8, 12, 14, 24;
 • Mała Góra 18;
 • Aleksandry 27;

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 17)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 10.02.2018 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.

Zarząd SM „Nowy Bieżanów”


Kraków, dn. 28-07-2017

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w n/w lokalizacjach:

ul. Telimeny 11, 17, 33

ul. Aleksandry 7, 9;

ul. Heleny 16, 20, 24;

ul. Barbary 10a

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz dostępne są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  (pokój nr 15)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 04.09.2017 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6,  30-864 Kraków.

 Zarząd SM „Nowy Bieżanów”


Kraków, dn. 30-06-2017

 

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew: świerku pospolitego i świerku kłującego z terenu nieruchomości przy ul. Telimeny 33

Powodem usunięcia drzew jest planowana budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Telimeny 33

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz dostępne są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 15)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 31.07.2017 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6,  30-864 Kraków.

 

                                          Zarząd SM „Nowy Bieżanów”


 Kraków, dn. 24-02-2017r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w n/w lokalizacjach:

ul. Telimeny 11, 13, 27.

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 15)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi - to prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 31.03.2017 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.

                                                                                          Zarząd SM „Nowy Bieżanów”


Kraków, dn. 21-04-2017 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., póz. 627 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów", informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w n/w lokalizacjach:

ul. Telimeny 21, 25, 33,

ul. Aleksandry 7, 9,

ul. Heleny 10, 14, 22, 24.

 

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz dostępne są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 15).

 

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 22.05.2017 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów", ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.

                              

                                                                                 Zarząd SM „Nowy Bieżanów”

 

 


 

MPEC - nowe stawki

images             Uprzejmie informujemy, że  MPEC S.A. w Krakowie zmienia stawki opłat za centralne ogrzewanie w bieżącym sezonie grzewczym od 1 grudnia 2015r.,od 1 stycznia 2016 r. oraz od 1 lutego 2016r.

W załączeniu pisma z MPEC S.A. Kraków.

MPEC

 

Uprzejmie informujemy, że  MPEC S.A. w Krakowie

od 1 stycznia 2015r. oraz od 1 grudnia 2015 zmienia stawki opłat za centralne ogrzewanie .

W załączeniu pisma z MPEC S.A. Kraków.