Google+

 (12) 658 62 24

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

Smaller Default Larger

Harmonogram podłączeń do c.w.u

Kraków, dn. 26-09-2016 r.

Zarząd SM Nowy Bieżanów w dniu  27 czerwca 2016r. oraz   MPEC i EDF Polska, oddział nr 1 w Krakowie podpisali umowę trójstronną mającą na celu wdrożenie programu ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni.

SM Bieżanów Nowy jest trzecią spółdzielnią, która przystąpiła w tym roku do programu kompleksowej likwidacji piecyków gazowych. Obecnie ciepłą wodę do swoich budynków wprowadza 10 krakowskich spółdzielni mieszkaniowych. 

Program rozpoczął się w 2004 roku. Skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców budynków wykonanych kilkadziesiąt lat temu, zmuszonych do korzystania z piecyków gazowych. Zakłada współpracę między Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, EDF Polska SA oddział nr 1 w Krakowie, CEZ Skawina SA i instytucjami zainteresowanymi zmianą systemu podgrzewania wody. Przedsięwzięcie cieszy się rosnącym zainteresowaniem spółdzielni mieszkaniowych, ponieważ mają one możliwość skorzystania z dofinansowania oferowanego przez producentów i dystrybutora energii cieplnej.

 

 

Harmonogram podłączeń budynków SM "Nowy Bieżanów" do c.w.u.