Google+

 (12) 658 62 24

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

Smaller Default Larger

Prace Remontowe

 

Kraków, dn. 26.09.2016 r.

Remonty i konserwacje.

 

Wielkość i struktura zasobów SM "Nowy Bieżanów" na chwilę obecną nie uległa zmianie; wiek, technologia wykonania i  wielkość zasobów wyznaczają potrzeby modernizacyjno-remontowe.

Stan techniczny zasobów Spółdzielni wymaga licznych zabiegów modernizacyjno-remontowych. Istniejące ocieplenie budynków, o grubości ocieplenia średnio 5 cm, wykonane pod koniec ubiegłego wieku oraz na początku obecnego, nie odpowiada obecnym standardom i nie zapewnia odpowiedniej izolacji termicznej budynkom. 

Instalację centralnego ogrzewania należy doposażyć w odpowiednie zawory podpionowe i rozpływowe, ale przede wszystkim budynki należy wyposażyć w indywidualne wymienniki ciepła oraz doprowadzić do wymienników instalację wysokoparametrową centralnego ogrzewania. 

 

Prace remontowe są realizowane w oparciu o plany remontowe uchwalone przez Radę Nadzorczą oraz w oparciu o zatwierdzone kierunki rozwoju Spółdzielni, które  zatwierdza co roku Walne Zgromadzenie.

 

Poniżej przedstawiamy realizacje i plany  poszczególnych prac remontowych.

1. Instalacja domofonowa.

2. Wymiana bram i okien.

.