Google+

 (12) 658 62 24

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

Smaller Default Larger

Sprawy członkowskie

 

Sprawy członkowsko - mieszkaniowe - pokój 10

     

Przyjęcia w poczet członków

Przekształcenie prawa w prawo odrębnej własności

Zmiany własności lokalu na podstawie umowy kupna- sprzedaży, darowizny, zamiany

Sprawy po rozwodzie, po śmierci członka spółdzielni, właściciela, współwłaściciela ( sprawy spadkowe i rozwodowe)

  Przygotowywaniem dokumentów do zbycia, założenia ksiąg wieczystych i inne

  Prowadzenie rejestrów:

      - Członków Spółdzielni

     -  Właścicieli

     -  Ksiąg Wieczystych

      Bieżąca obsługa interesantów i korespondencją z członkami spółdzielni i instytucjami

      Lokale użytkowe:

     -  zawieranie umów

     - fakturowanie

      - windykacja

      - korespondencja

Opłaty związane z przyjęciem w poczet członków reguluje Statut Spółdzielni

 • Zgodnie z § 17 ust 1 Statutu udział członkowski wynosi 150 zł oraz wpisowe
  w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r ( od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r ) w wysokości 437,50 zł .
 • Zgodnie z § 17 ust 2  Statutu Spółdzielni Ubiegający się o członkostwo
  w Spółdzielni z tytułu:
  • nabycia/posiadania prawa do lokalu mieszkalnego obowiązany jest wpłacić co najmniej jeden udział ,
  • nabycia/posiadania lokalu użytkowego co najmniej 10 udziałów.

Druki do pobrania

 • deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
 • wniosek o przyjęcie w poczet członków
 • wniosek o przekształcenie prawa w prawo odrębnej własności
 • wzór wypowiedzenia członkostwa po zbyciu lokalu.