Google+

 (12) 658 62 24

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

Smaller Default Larger

Odszkodowania

Procedura postępowania w przypadku ubiegania się o odszkodowanie

 1. W przypadku gdy szkoda spowodowana została przez instalację (elementy) za której stan odpowiada Spółdzielnia:
 • Poszkodowany zgłasza wystąpienie szkody w dziale technicznym Spółdzielni,
 • Spółdzielnia wystawia odpowiednie zaświadczenie,
 • Poszkodowany otrzymane zaświadczenie dołącza do wniosku zgłoszeniowego u swojego Ubezpieczyciela,  
 • Ubezpieczyciel otrzymuje niezbędne dane dotyczące zaistniałej szkody oraz nr polisy Spółdzielni,
 • oszacowania wartości szkody dokonuje Ubezpieczyciel ( indywidualny ) i przesyła do PZU, gdzie Spółdzielnia posiada polisę,
 • odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy Spółdzielni poprzez Ubezpieczyciela
  z którym została zawarta indywidualna umowa,
 • w przypadku braku zawartej indywidualnej umowy przez poszkodowanego, zgłoszenia dokonuje Spółdzielnia do PZU, z którym posiada zawartą polisę OC,
 • odszkodowanie po określeniu wartości szkody przez Ubezpieczyciela zostanie wypłacone z polisy Spółdzielni.

       II. W przypadku gdy sprawcą szkody był sąsiad :

 • Poszkodowany zgłasza wystąpienie szkody w dziale technicznym Spółdzielni,
 • Spółdzielnia wystawia odpowiednie zaświadczenie,
 • Poszkodowany otrzymane zaświadczenie dołącza do wniosku zgłoszeniowego u swojego Ubezpieczyciela,  
 • ustalenie przyczyny, sprawcy oraz wartości powstałej szkody należy do Ubezpieczyciela,
 • odszkodowanie po określeniu wartości szkody przez Ubezpieczyciela może zostać wypłacone z Polisy sprawcy szkody, jeśli jest ubezpieczony,
 • w pozostałych przypadkach zawsze można dochodzić odszkodowania na drodze sądowej z powództwa cywilnego.