Google+

 (12) 658 62 24

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

Smaller Default Larger

Stan wykupu gruntu

Stan wykupu gruntu na 30.11.2017 r.

Lp. Adres Stan zaawansowania wykupu nieruchomości gruntowych
1. Aleksandry 5 W dniu  06.10.2017 r został podpisany akt   notarialny  Rep.  A nr 5770/2017   dotyczący nabycia  nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działa nr 62/14 i 68/9 obręb 57 -   Podgórze położonej w Krakowie  przy ul. Aleksandry 5.
2. Heleny 16 W dniu  10.03.2017 r został podpisany akt   notarialny  Rep. A nr 1570/2017  dotyczący nabycia   nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki  nr 232/107 i   nr 232/124 obręb 57 - Podgórze, położone w Krakowie  przy ul.   Heleny 16
3. Heleny 22 W dniu  02.01.2017 r został podpisany akt   notarialny  Rep. A nr 2/2017  dotyczący nabycia   nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki  nr 232/109 i nr   232/125 obręb 57 - Podgórze, położone w Krakowie  przy ul. Heleny   22
4. Heleny 24 W dniu  30.12.2016 r został podpisany akt notarialny  Rep. A nr 8294/2016  dotyczący nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki  nr 232/110  i nr 232/126  obręb 57 - Podgórze położone w Krakowie  przy ul. Heleny 24.
5. Mała Góra 20 W dniu  30.12.2016 r został podpisany akt   notarialny  Rep. A nr 8344/2016  dotyczący nabycia   nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działa nr 299/2 obręb 57 -   Podgórze położonej w Krakowie  przy ul. Mała Góra 20.
6. Mała Góra 16 W dniu  28.11.2016 r został podpisany akt   notarialny  Rep. A nr 7670/2016  dotyczący nabycia   nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działa nr 130/4 obręb 57 -   Podgórze położonej w Krakowie  przy ul. Mała Góra 16.
7. Barbary 10a

Nieruchomość gruntowa w listopadzie 2017 roku została przekształcona i stanowi współwłasność mieszkańców budynku.

8. Telimeny 33 Ze względu na nie uregulowany stan własności jednego mieszkania Spółdzielnia nie może rozpocząć procedury związanej z wykupem nieruchomości gruntowej.
9. Barbary 14 W listopadzie 2017 roku korzystnie dla Spółdzielni zakończyło się postępowanie sądowe. W miesiącu grudniu br. Spółdzielnia rozpocznie procedurę wykupu gruntu.