Google+

 (12) 658 62 24

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

Smaller Default Larger

Mapki poglądowe ul.Telimeny

 

NIERUCHOMOŚĆ TELIMENY 11

T11 mapa

 

NIERUCHOMOŚĆ TELIMENY 13

T13 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ TELIMENY 17

T17 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ TELIMENY 19

T19 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ TELIMENY 21

T21 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ TELIMENY 23

T23 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ TELIMENY 25

T25 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ TELIMENY 27

T27 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ TELIMENY 29

T29 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ TELIMENY 33

T33 mapa