Google+

 (12) 658 62 24

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

Smaller Default Larger

Mapki poglądowe ul.Heleny

 

NIERUCHOMOŚĆ HELENY 4

H4 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ HELENY 6

H6 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ HELENY 8

H8 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ HELENY 10

H10 mapa

 

NIERUCHOMOŚĆ HELENY 12

H12 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ HELENY 14

H14 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ HELENY 16

H16 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ HELENY 20

H20 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ HELENY 22

H22 mapa

 

 

NIERUCHOMOŚĆ HELENY 24

H24 mapa