Google+

 (12) 658 62 24

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

Smaller Default Larger

STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Bieżanów"

 

 

Mapa Bieanw

 

Grunty wykupione od Gminy Kraków

- 31 budynki

25, 6580 ha

Grunty zabudowane pozostające

w użytkowaniu wieczystym

- 4 budynki + Dom Kultury

5,1382 ha

Pozostałe nieruchomości

– mienie Spółdzielni

6.9540 ha

Razem

37.7502 ha