Google+

 (12) 658 62 24

 • Duża powierzchnia

   

  Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów wynosi 37,75 ha.

 • Wiele mieszkań

   

  Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135 m2.

 • Doskonałe warunki

   

  Spółdzielnia zrzesza 3 310 członków. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych. 

Smaller Default Larger

Nowelizacja statutu

Ksiga                Mieszkańcy SM „Nowy Bieżanów”

Szanowni Państwo, członkowie Spółdzielni informujemy, że w dniu 8 czerwca 2016 r. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały zatwierdzającej zmiany w Statucie Spółdzielni. W związku z powyższym w Spółdzielni nadal obowiązuje dotychczasowy Statut.

Zarząd SM „Nowy Bieżanów”